ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ MMSI TELECOM


  • Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει από το νόμο έγκυρη άδεια MMSI/ραδιοφώνου επί του σκάφους. Μπορούμε να κανονίσουμε την άδεια MMSI / ραδιοφώνου του νησιού Cayman όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή σημαίας στο νησί Κέιμαν. Η άδεια MMSI καλύπτει το VHF Radio, το ραντάρ, το AIS, το epirb, τον αναμεταδότη και το ραντάρ και εκχωρεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

  • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια ραδιοφώνου νησιού Cayman για τους πελάτες μας. Το κόστος είναι £135, - σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγγραφή σημαίας ή £ 175, - εάν το παραγγείλετε μόνοι σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  • Αντίγραφο τιμολογίου πώλησης
  • Αντίγραφο εγγράφου εγγραφής
  • Άδεια χειριστή ραδιοφώνου
  • Λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μείνε συνδεδεμένος